Solveig Aspholm

Solveig Aspholm

Ekonomi, avtal och juridik

solveig.aspholm@aspholmadvokat.se

070-6552527

Solveig Aspholm Advokat AB

1. Vad kan du hjälpa till med?
Jag bistår företagare med råd i legala frågor, jag biträder i förhandlingar och upprättar avtal och bolagsrättsliga dokument i de olika skeden som företaget är i: Uppstartsskedet, inhämtande av kapital från externa investerare, pågående verksamhet och i avvecklingsfasen (överlåtelse eller generationsskifte).

2. Vad är Dina styrkor?
Jag har lång erfarenhet i att biträda små och stora företag i legala frågor och god teoretisk kunskap.
Jag är grundlig och lösningsorienterad.

3. Vad driver Dig?
Att hitta bra lösningar på företagets/företagarens problem.

4. Vad ser Du som viktiga framgångsfaktorer?
Ordning och reda och god framförhållning, både hos mig som rådgivare och hos företaget.

5. Vad är viktigt att tänka på som rådgivare/konsult?
Att hela tiden arbeta i dialog med företagaren men också med övriga rådgivare, till exempel ekonomiska rådgivare.

Presenteras av:

I samarbete med: