Tomas Ekström

Tomas Ekström

Ledning och organisationsutveckling

tomas.ekstrom@vinnamatchen.se

070-5645504

Vinna Matchen AB

www.vinnamatchen.se

1. Vad kan du hjälpa till med? 
Vinna Matchen hjälper företag att åstadkomma en tydlig målbild och att skapa en målstyrningsprocess som engagerar och driver förbättringar på medarbetarnivå.

2. Vad är Dina styrkor?
På Vinna Matchen har vi lång erfarenhet av målstyrning och ekonomistyrning som på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt hjälper företag att bli ännu bättre. Vår största styrka är våra kunders resultat.

3. Vad driver Dig?
Att få medverka till kundernas framgång och deras arbete med ständiga förbättringar är roligt och mycket stimulerande. Det som driver oss på Vinna Matchen är att hjälpa kunden att vinna sin match.

4. Vad ser du som viktiga framgångsfaktorer?
Framgång är att kunden lyckas fokusera hela sin organisation mot valda mål och sedan succesivt förbättrar sin verksamhet. Det är vad vi kallar att kunden ”vinner sin match”.

5. Vad är viktigt att tänka på som rådgivare/konsult?
Att sätta sig in i kundens verksamhet och förstå vad som är kundens framgångsfaktorer och långsiktiga mål.

 

Presenteras av:

I samarbete med: