Ulf Ejenstam

Ulf Ejenstam

Ekonomi och Juridik

ulf@ejenstam.se

070-3333310

Sandviken 208, 83293 Frösön

1. Vad kan du hjälpa till med?

Jag kan hjälpa till med alla frågor vad gäller fastigheter, hyreskontrakt, köp och försäljning av fastigheter och bolag, om, ny och tillbyggnationer. Allmänna avtalsfrågor, affärsutveckling, projektutveckling och företagsförvärv.

2. Vad är Dina styrkor?

Jag har lång erfarenhet av affärsverksamhet genom anställning i ett börsnoterat fastighets/byggbolag både som byggnadsingenjör och även ekonomichef. Jag har sedan en 25 årig erfarenhet av näringslivet i Norrland genom min tid som ekonomichef för AB Persson Invest och då även ansvarig för koncernens fastigheter. Jag har även under ett antal år varit ordförande för Fastighetsägarna i Norr och styrelseledamot i ett antal företag i olika branscher.

3. Vad driver Dig?

Att hitta helhetslösningar genom bredden i min kompetens, känslan av att driva mot mål och resultat.

4. Vad ser Du som viktiga framgångsfaktorer?

Att kunna fokusera mot målen och att ha förmågan att göra korrigeringar när inte verkligheten är som man tänkt sig.

5. Vad är viktigt att tänka på som rådgivare/konsult?

Att kunna lyssna och förstå grunden i affärsidén/frågeställningen och därefter gemensamt fokusera på väsentligheter.

Presenteras av:

I samarbete med: