Ann-Sofie Olsson

Ann-Sofie Olsson

Affärsidé och affärsplan

Marknad och sälj

asolsson27@gmail.com

070- 573 31 57

Olssons i Sjögesta

 1. Vad kan du hjälpa till med?
  Utgå från företagets unika förutsättningar, sätta mål och hitta vägar för att nå dem. Att jobba med affärsutveckling, både strategiskt och operativt, bygga affärsplan och handlings-planer, se möjligheter, behov och hitta utvecklingspotential utifrån företagets önskemål.

 2. Vilka är dina styrkor?
  Jag har lång erfarenhet av affärsrådgivning och coaching av företag i olika branscher, storlekar och faser. Min filosofi är att lyssna, vara realist och se möjligheter. Jag har ett genuint intresse av företagsutveckling och har jobbat med att utveckla företag genom en kombination av samtal, idégenerering och struktur. Jag driver också eget företag sedan många år, är allround och har ett stort kontaktnät.

 3. Vad motiverar dig?
  Mitt genuina intresse för företagande och företagsutveckling och att tillsammans med företaget sätta upp realistiska mål, hitta hållbara vägar och jobba med förändringar, steg för steg och glädjas åt framgångar.

 4. Vad kan en företagare förvänta sig vid ett möte med dig?
  Härliga samtal med fullt fokus på företagets utvecklingspotential.
  En intresserad och engagerad rådgivare.
  Arbete med användbara modeller och verktyg för att hitta rätt väg för företaget.

 5. Vad är viktigt att tänka på som affärsrådgivare?
  Att lyssna. Vilka är önskemålen och drömmarna? Utifrån dem jobba med företagsutvecklingen – alla företag ser olika ut och har olika förutsättningar och mål. Och att vara ärlig, öppen och respektfull.

 6. Kan du erbjuda digitala möten t.ex. via Skype?
  Ja

Presenteras av:

med finansiering från:

 

I samarbete med:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •