Inger Lundin

Inger Lundin

Marknad och sälj

Ledning och organisationsutveckling

inger@ingerlundin.se

070- 691 33 05

Inger Lundin Text och Idé AB

ingerlundin.se
 1. Vad kan du hjälpa till med?
  Allt som har med kommunikation att göra. Hur man presenterar sitt företag och sin idé på bästa sätt och får det att bli intressant och attraktivt för kunden. Och hur man kan förenkla, förkorta och förstärka sitt budskap – på webbsidor, i sociala medier, i tryck och över allt annars.

  Jag kan också hjälpa till med övergripande ledningsfrågor.

 2. Vilka är dina styrkor?
  Jag är engagerad, nyfiken och bra på att ställa frågor, men mitt intresse för kommunikation är nog min största styrka. Under nästan hela mitt yrkesliv har jag jobbat med att presentera idéer och produkter, berätta historier och att slipa på texter så att de blir sina bästa jag. Jag har dessutom lång erfarenhet av att leda både större och mindre företag och vet vilka utmaningar man som företagare kan stå inför. 

 3. Vad motiverar dig?
  Det är fantastiskt roligt och spännande att vara med när något utvecklas – texter, människor, företag.  När jag själv startade eget fick jag också enormt mycket hjälp av människor som ledde mig vidare. Jag vill gärna ge tillbaka lite nu.

 4. Vad kan en företagare förvänta sig vid ett möte med dig?
  En nyfiken och intresserad person som vill lyssna och är lösningsfokuserad.

 5. Vad är viktigt att tänka på som affärsrådgivare?
  Det självklara: att lyssna första och tala sedan. Och att försöka sätta sig in i kundens situation så mycket som det bara är möjligt. Och det hörs på namnet att en rådgivare är en som ger råd – inte en som bestämmer.

 6. Kan du erbjuda digitala möten t.ex. via Skype?
  Ja.

Presenteras av:

med finansiering från:

 

I samarbete med:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •