Per Jonsson

Per Jonsson

Ledning och organisationsutveckling

advisor@ilsmanagement.se

070- 682 74 70

ILS Management Sweden AB

www.ilsmanagement.se
 1. Vad kan du hjälpa till med?
  Jag och ILS Management Sweden vill gärna hjälpa företag som står i en svår situation. Det kan handla om strategiska vägval där det gäller att hitta och utvärdera olika alternativ. Eller att få stöttning gällande personal och organisation i ett läge där många företag ställs inför plötsligt förändrade situationer.

  Vi vill därför nu särskilt lyfta fram följande erbjudanden:

  1. Hjälp att utvärdera handlingsalternativ
  2. Coachning och rådgivning inom organisation och ledarskap
  3. Bollplank i besvärliga situationer

  ILS Management Sweden jobbar med mål, strategi, affärsplan, och hur du går från tanke till konkret verkställande. Organisation, ledarskap, och strategi är vår specialitet.

 2. Vilka är dina styrkor?
  Styrkan ligger i erfarenheten av ett antal olika organisationer, projekt och affärsnätverk. Nya ögon på utmaningar gör ofta att oväntade lösningar kan hittas. ILS Management Sweden har två rådgivare i Timbanken, vilket har visat sig ge stora möjligheter att få flera perspektiv och flexibilitet. I vissa mer komplexa fall arbetar vi även två rådgivare med samma kund.

  Tidseffektiva möten är också en nyckel i sig. Både utifrån begränsat antal timmar från Timbanken och för att er och vår tid är viktig.

 3. Vad motiverar dig?
  Vi vill hjälpa till att hitta lösningar och uppskattar att få jobba med olika människor och företag. Vore det lätt att driva företag skulle alla göra det och bara att du startat ditt bolag betyder att du har ett driv som många saknar. Men även framgångsrika företagare kan behöva stöttning och de mest framgångsrika är ofta de som inte räds att ta hjälp från andra.

 4. Vad kan en företagare förvänta sig vid ett möte med dig?
  Snabba och konstruktiva insatser där vi bidrar efter bästa förmåga. Vi har erfarenhet av eget företagande, arbete med stora och små organisationer samt många olika händelser och situationer. Samtidigt räds vi inte att hänvisa företagaren vidare om frågeställningarna ligger utanför vårt expertisområde.

  Vi förväntar oss också att företagaren har viljan att åstadkomma något och är öppen för nya idéer och metoder för att lösa kortsiktiga problem och så sikt nå sina långsiktiga mål.

 5. Vad är viktigt att tänka på som affärsrådgivare?
  Som rådgivare ser vi saker från ett annat perspektiv, vi är ärliga med vad vi ser och visar såväl möjligheterna som de problem vi hittar.

 6. Kan du erbjuda digitala möten t.ex. via Skype?
  Ja. Beroende på hur pågående smittspridning utvecklas kan Skype/telefonmöten vara att föredra.

  Vi har två rådgivare i timbanken, med delvis liknande kunskaper men var och en också med sin egen spetskompetens. Kontakta någon av oss så föreslår vi ett upplägg med rådgivning utifrån din situation. Ange gärna bransch, utmaningar du vill ha hjälp med och ungefärligt datum när du önskar rådgivning. Förutom möten på plats kan vi även använda oss av telefon eller videokonfenrens via Skype.

Presenteras av:

med finansiering från:

 

I samarbete med:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •