Christian Albinsson

Bild på Christian Albinsson

070-438 69 46

Oh My Interactive AB

ohmy.co

Spetskompetens
Strategi. Affärsutveckling. Copy. Affärsmodeller. Scale up.

Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Jag började min bana som journalist, men har de senaste 15 åren arbetat med att driva och utveckla tillväxtbolag. Jag har därmed en mixad kompetens som omfattar både kommunikation och storytelling samt affärsutveckling och affärsstrategi. Ofta har dessa båda områden dessutom starka beröringspunkter. Frågor som jag brinner för är företagets berättelse, vision/mission och affärs- och tillväxtstrategi.

Vad kan företagaren förvänta sig vid mötet med dig?
Starkt engagemang, ett stort kontaktnät och handfast hjälp. Inga floskler utan konkret nytta. Jag är rak, tydlig och ställer höga krav på sin omgivning – störst krav på mig själv.

Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Vad vill hen med bolaget och sin egen karriär är viktigt för att kunna skapa gemensamma målbilder. Att lista de tydligaste utmaningarna just nu är en annan bra förberedelse.

Vilken känsla vill du att företagaren tar med sig från ert möte?
Inspiration och en känsla av att det blir svårt att nå de högt ställda målen – men det kommer att gå!

Beskriv dina styrkor som rådgivare
Bra kontaktnät både lokalt och nationellt, har jobbat i väldigt många olika branscher, har en kombination av journalistisk kompetens och affärsutveckling, är tydlig och rak samt är väldigt engagerad.

Ger konsultstöd på följande språk
Svenska, engelska.

Spetskompetens
Varumärkesutveckling. Konceptualisering. Kampanj. Storytelling. Copy. PR.

Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Jag började min bana som journalist, men har de senaste 15 åren arbetat med att driva och utveckla tillväxtbolag. Jag har därmed en mixad kompetens som omfattar både kommunikation och storytelling samt affärsutveckling och affärsstrategi. Ofta har dessa båda områden dessutom starka beröringspunkter. Frågor som jag brinner för är företagets berättelse, vision/mission och affärs- och tillväxtstrategi.

Vad kan företagaren förvänta sig vid mötet med dig?
Starkt engagemang, ett stort kontaktnät och handfast hjälp. Inga floskler utan konkret nytta. Jag är rak, tydlig och ställer höga krav på sin omgivning – störst krav på mig själv.

Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Vad vill hen med bolaget och sin egen karriär är viktigt för att kunna skapa gemensamma målbilder. Att lista de tydligaste utmaningarna just nu är en annan bra förberedelse.

Vilken känsla vill du att företagaren tar med sig från ert möte?
Inspiration och en känsla av att det blir svårt att nå de högt ställda målen – men det kommer att gå!

Beskriv dina styrkor som rådgivare
Bra kontaktnät både lokalt och nationellt, har jobbat i väldigt många olika branscher, har en kombination av journalistisk kompetens och affärsutveckling, är tydlig och rak samt är väldigt engagerad.

Ger konsultstöd på följande språk
Svenska, engelska.