Gino Carciola

Bild på Gino Carciola

070-894 84 12

MiljöMatematik Malmö AB

miljomatematik.se

Spetskompetens
Projektledning. Hållbar ledning. Strategiarbete. Science based targets. Hållbarhetsrapportering. Hållbar utveckling.

Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Alla typer av ledningsfrågor, från strategi till personal och kommunikation.

Vad kan företagaren förvänta sig vid mötet med dig?
Ett lugnt och tillmötesgående möte med någon som är förtrogen med uppgiften och visar personligt engagemang.

Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
En kort sammanfattning av bakgrunden till verksamheten och nuläget samt konkretisera problemformulering, målsättningar och förväntningar på mötet och samarbetet.

Vilken känsla vill du att företagaren tar med sig från ert möte?
Förtroendefull och energisk.

Beskriv dina styrkor som rådgivare
Analytisk, engagerad, sakkunnig och nyfiken.

Ger konsultstöd på följande språk
Svenska, engelska, italienska.