Jessica Johansson

Bild på Jessica Johansson

070-834 21 02

MiljöMatematik Malmö AB

miljomatematik.se

Spetskompetens
Agenda 2030. Hållbarhetsstrategi. Miljö. Kemikalier. Hållbarhetscertifiering. Cirkulär omställning. Omställning.

Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Allt som handlar om hållbarhet, både ekonomisk, social och ekologisk! Ingen fråga är för stor eller liten för att diskutera.

Vad kan företagaren förvänta sig vid mötet med dig?
En person som är nyfiken och lyhörd och lyfter fram det positiva som redan görs för att bygga vidare på det.

Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Jag kommer skicka ut lite material som man kan läsa igenom om man vill för att mötet ska bli mer effektivt. Men exakt hur man behöver förbereda sig skiljer från olika verksamheter.

Vilken känsla vill du att företagaren tar med sig från ert möte?
En känsla av att man har koll på läget och vet vad nästa steg är. Påfylld av positiv energi.

Beskriv dina styrkor som rådgivare
Lyhörd, har bred kunskap inom många olika områden. Jobbar med att lyfta fram det positiva och ser möjligheter.

Ger konsultstöd på följande språk
Svenska, engelska.