Marcus Lennartsson

Bild på Marcus Lennartsson

0793195454

Via Viridi AB

www.via2030.se

LinkedIn:LinkedIn

Spetskompetens
Livsmedelssäkerhet. Livsmedelshygien. Livsmedelslagstiftning. Märkningslagstiftning (livsmedelsförpackningar). Säkra livsmedelsförpackningar. Livsmedelsprocesser.

Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Ska livsmedelsverksamheten utvecklas? Finns det tvivel om det går att göra utifrån livsmedelslagen och dess tilläggslagstiftning? Jag kan vägleda och besvara frågor om vilken väg verksamheten ska ta för att uppfylla lagstiftningens krav.

Vad kan företagaren förvänta sig vid mötet med dig?
I ett möte med mig kan du förvänta dig ett trevligt och ärligt bemötande med fokus på din verksamhet. Du kan definitivt förvänta dig att lära dig något nytt.

Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
För att mötet ska bli så bra som möjligt är det bra om du förbereder konkreta frågor om ditt problem som vi kan gå igenom. Ju mer genomtänkt problematiken är desto mer får du ut av mötet.

Vilken känsla vill du att företagaren tar med sig från ert möte?
Efter mötet med mig kommer du att vara inspirerad, motiverad och glad. Oavsett hur resultatet blir kommer du att få med dig en plan för att kunna ta dig vidare.

Beskriv dina styrkor som rådgivare
Mina drivkrafter är att hjälpa människor och vara en del av en sund samhällsutveckling, vilket bidrar till att jag är otroligt lösningsorienterad, noggrann, ärlig och inspirerande.

Ger konsultstöd på följande språk
Svenska.

Spetskompetens
Miljövetenskap. Sustainable Business Canvas. Miljöpolicy. Miljöhandbok. Miljömål. Implementera miljöarbete. Agenda 2030.

Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Ska verksamheten vara klimatneutral eller klimatpositiv? Vill du veta hur och på vilket sätt det går att göra? Jag vänder och vrider på affärsplanen och affärsmodellen för att hitta lösningar på detta. Vill du ha ett strukturerat miljöarbete i verksamheten, men du vet inte hur det ska gå till? Jag kan stötta i att ta fram rutiner och mål för att det ska bli roligt, enkelt och värdefullt.

Vad kan företagaren förvänta sig vid mötet med dig?
I ett möte med mig kan du förvänta dig ett trevligt och ärligt bemötande med fokus på din verksamhet. Du kan definitivt förvänta dig att lära dig något nytt.

Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
För att mötet ska bli så bra som möjligt är det bra om du förbereder konkreta frågor om ditt problem som vi kan gå igenom. Ju mer genomtänkt problematiken är desto mer får du ut av mötet.

Vilken känsla vill du att företagaren tar med sig från ert möte?
Efter mötet med mig kommer du att vara inspirerad, motiverad och glad. Oavsett hur resultatet blir kommer du att få med dig en plan för att kunna ta dig vidare.

Beskriv dina styrkor som rådgivare
Mina drivkrafter är att hjälpa människor och vara en del av en sund samhällsutveckling, vilket bidrar till att jag är otroligt lösningsorienterad, noggrann, ärlig och inspirerande.

Ger konsultstöd på följande språk
Svenska.