Mikael Blom

Bild på Mikael Blom

073-362 13 71

M Blom People & Business AB

www.marinablom.se

Spetskompetens
Arbetsrätt. Fackliga förhandlingar. Rekrytering. Ledarutveckling. Strategiskt och operativt ledningsarbete. Lönefrågor. Talangutveckling.

Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Rekrytering, organisatoriska frågor, medarbetarfrågor.

Vad kan företagaren förvänta sig vid mötet med dig?
En trygg ledare som har mångårig praktisk erfarenhet av att stötta chefer på olika nivåer, även också har praktisk erfarenhet av att vara första linjens chef, vara chef på mellannivå samt erfarenhet av strategiskt arbete i ledningsgrupp.

Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Att de kan beskriva sitt nulägen, men även önskat läge. Och vad de anser sig behöva min hjälp med.

Vilken känsla vill du att företagaren tar med sig från ert möte?
En känsla av att de fått den hjälp de önskat, men framför allt att de fått hjälp på traven med att tänka annorlunda och nytt.

Beskriv dina styrkor som rådgivare
Att jag har förmågan att exemplifiera och göra HR lätt förståeligt och användarvänligt.

Ger konsultstöd på följande språk
Svenska, engelska.