Peter Nilsson

Bild på Peter Nilsson

070-853 28 80

MV Pete AB

www.mvpete.se

Spetskompetens
B2B. PR. Digital marknadsföring. Säljprocess. Förhandling. Paketering. Erbjudande.

Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Allt som rör företagande där man önskar tillväxt.

Vad kan företagaren förvänta sig vid mötet med dig?
Att få prata med någon som själv kämpat, gjort fel, lärt sig, lyckats och njuter av resan att upptäcka och lära sig mer. Det är mycket spännande att få inblick i företag och områden jag inte varit, och tillämpa lärdomar från andra branscher för att utveckla dem. Någon som ser helheten, förstår snabbt och tänker kreativt med affären och kunden som utgångspunkt, och som vill sätta tekniken i ditt företagstjänst. Då jag har app-baserade startup-kunder på fem kontinenter inom vitt skilda områden, och driver egna app-baserade startups, tar jag med mig det senaste inom digitalisering.

Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Fundera utifrån och in – kunden och användaren och deras drivkrafter. Hur du bygga en helt digital affär ovanpå det du redan har? Vad är kärnan i din verksamhet? Utifrån det; vad kan du eliminera (ofta mycket), automatisera (ofta det mesta), delegera/outsourca?

Vilken känsla vill du att företagaren tar med sig från ert möte?
En positiv känsla att av ”det går” och att ”jag kan”. En vilja att göra, prova nu och älska den lärorika resan.

Beskriv dina styrkor som rådgivare
Nyfiken, utgår från kunden och affären, kreativ, positiv, öppen.

Ger konsultstöd på följande språk
Svenska, engelska.

Spetskompetens
Hemsidor. Appar. Effektivisering av processer. Automatisering. AI. Integration. Big data-analys.

Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Allt som rör företagande där man önskar tillväxt.

Vad kan företagaren förvänta sig vid mötet med dig?
Att få prata med någon som själv kämpat, gjort fel, lärt sig, lyckats och njuter av resan att upptäcka och lära sig mer. Det är mycket spännande att få inblick i företag och områden jag inte varit, och tillämpa lärdomar från andra branscher för att utveckla dem. Någon som ser helheten, förstår snabbt och tänker kreativt med affären och kunden som utgångspunkt, och som vill sätta tekniken i ditt företagstjänst. Då jag har app-baserade startup-kunder på fem kontinenter inom vitt skilda områden, och driver egna app-baserade startups, tar jag med mig det senaste inom digitalisering.

Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Fundera utifrån och in – kunden och användaren och deras drivkrafter. Hur du bygga en helt digital affär ovanpå det du redan har? Vad är kärnan i din verksamhet? Utifrån det; vad kan du eliminera (ofta mycket), automatisera (ofta det mesta), delegera/outsourca?

Vilken känsla vill du att företagaren tar med sig från ert möte?
En positiv känsla att av ”det går” och att ”jag kan”. En vilja att göra, prova nu och älska den lärorika resan.

Beskriv dina styrkor som rådgivare
Nyfiken, utgår från kunden och affären, kreativ, positiv, öppen.

Ger konsultstöd på följande språk
Svenska, engelska.