Rodrigo Garay

Bild på Rodrigo Garay

070-631 93 07

NGO Factory AB

www.ngofactory.se

Spetskompetens
Start-up företag. Ledarskap. Budget. Konceptutveckling. Strategi. Finansiering. Fund raising.

Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Frågor om affärsutveckling, affärsstrategi, HR och organisationsfrågor och att pitcha och attrahera investeringar.

Vad kan företagaren förvänta sig vid mötet med dig?
Jag erbjuder rådgivning som är anpassad till dina särskilda behov. Vidare använder jag en metod för att strukturera min rådgivning. Genom att använda metoden, som består av olika faser, kan vi fokusera rådgivningen på att hantera en fråga i taget.

Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Vår process för rådgivning tar hänsyn till att företag kan befinna sig i olika utvecklingsstadier och har olika behov. Därför kommer jag att använda en metod för att strukturera vårt första samtal. Det är bra om företaget har följande information tillgängligt: Eventuell organisationsnummer. Hur länge har företaget funnits? Har du budget och affärsplan är det bra att du har dessa dokument tillgängliga under vårt samtal.

Vilken känsla vill du att företagaren tar med sig från ert möte?
Mitt arbete är att stödja dig i ditt arbete men också att inspirera dig att ta nästa steg i din utveckling. Du ska ha en känsla av att du inspirerats att fortsätta din resa som företagare samt att du ska en struktur för hur du ska gå vidare med utveckling av ditt företag.

Beskriv dina styrkor som rådgivare
Jag är entreprenör och har mer än 13 års erfarenhet av eget entreprenörskap i Sverige och internationellt inom skilda områden. Därmed förstår jag företagens villkor och kan relatera min rådgivning till din vardag som företagare. Vidare har jag operativ erfarenhet av att gå från start-up till tillväxtföretag med flertal miljoner i omsättning.

Ger konsultstöd på följande språk
Svenska, engelska, spanska.

Spetskompetens
HR. Rekrytering. Bemanning. Organisationsutveckling. Ledarskap.

Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Frågor om affärsutveckling, affärsstrategi, HR och organisationsfrågor och att pitcha och attrahera investeringar.

Vad kan företagaren förvänta sig vid mötet med dig?
Jag erbjuder rådgivning som är anpassad till dina särskilda behov. Vidare använder jag en metod för att strukturera min rådgivning. Genom att använda metoden, som består av olika faser, kan vi fokusera rådgivningen på att hantera en fråga i taget.

Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Vår process för rådgivning tar hänsyn till att företag kan befinna sig i olika utvecklingsstadier och har olika behov. Därför kommer jag att använda en metod för att strukturera vårt första samtal. Det är bra om företaget har följande information tillgängligt: Eventuell organisationsnummer. Hur länge har företaget funnits? Har du budget och affärsplan är det bra att du har dessa dokument tillgängliga under vårt samtal.

Vilken känsla vill du att företagaren tar med sig från ert möte?
Mitt arbete är att stödja dig i ditt arbete men också att inspirera dig att ta nästa steg i din utveckling. Du ska ha en känsla av att du inspirerats att fortsätta din resa som företagare samt att du ska en struktur för hur du ska gå vidare med utveckling av ditt företag.

Beskriv dina styrkor som rådgivare
Jag är entreprenör och har mer än 13 års erfarenhet av eget entreprenörskap i Sverige och internationellt inom skilda områden. Därmed förstår jag företagens villkor och kan relatera min rådgivning till din vardag som företagare. Vidare har jag operativ erfarenhet av att gå från start-up till tillväxtföretag med flertal miljoner i omsättning.

Ger konsultstöd på följande språk
Svenska, engelska, spanska.