Ammi Schaffler

Bild på Ammi Schaffler

070-271 82 27

Din Företags PT i Sverige AB

www.dinforetagspt.se

LinkedIn:LinkedIn

Spetskompetens
Strategisk affärsutveckling, internationell distribution, prissättning, mål- och resultatfokus.

Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Hur håller jag fokus på målet och säkerställer att jag når omsättningsutveckling och lönsamhet? Hur säkerställer jag att jag har en ekonomiskt hållbar affärsidé? Hur når jag ut på en internationell marknad – Route to market? Hur skall jag tänka när det gäller marknadsföringen? Digitaliseringens möjligheter.

Vad kan företagaren förvänta sig vid mötet med dig?
Ett genuint och insiktsfullt möte där jag lyssnar in företagarens nuläge, utmaningar och behov. Jag delar med mig av mina erfarenheter och coachar eller ger råd beroende på vad hen behöver.

Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Skicka över en kortfattad beskrivning av det du vill ha stöd med. På så sätt kan vara mentalt förberedd inför mötet och vi får en kortare startsträcka då vi ses.

Vilken känsla vill du att företagaren tar med sig från ert möte?
Målet är att företagaren skall känna sig stärkt efter vårt möte och få med sig värdefull insikt eller råd gällande hur man skall jobba vidare. Min ambition är att hen skall känna ett starkt förtroende för mig, min kompetens och mina erfarenheter – och att jag kan köra skillnad.

Beskriv dina styrkor som rådgivare
Jag har själv drivit företag från idé till internationell distribution. Det gör att jag har egen erfarenhet av alla de med och motgångar man möter som företagare samt en god insikt inom alla företagets nyckelområden. Jag vill vara den konsult jag önskar att vi hade haft då vi startade vårt bolag SmellWell.

Ger konsultstöd på följande språk
Svenska, engelska.

Spetskompetens
Budget som säljverktyg. Internationell försäljning och distribution. Resultatfokuserad försäljning. Digital strategi. Marknadsföring i sociala medier.

Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Hur håller jag fokus på målet och säkerställer att jag når omsättningsutveckling och lönsamhet? Hur säkerställer jag att jag har en ekonomiskt hållbar affärsidé? Hur når jag ut på en internationell marknad – Route to market? Hur skall jag tänka när det gäller marknadsföringen?

Vad kan företagaren förvänta sig vid mötet med dig?
Ett genuint och insiktsfullt möte där jag lyssnar in företagarens nuläge, utmaningar och behov. Jag delar med mig av mina erfarenheter och coachar eller ger råd beroende på vad hen behöver.

Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Skicka över en kortfattad beskrivning av det du vill ha stöd med. På så sätt kan vara mentalt förberedd inför mötet och vi får en kortare startsträcka då vi ses.

Vilken känsla vill du att företagaren tar med sig från ert möte?
Målet är att företagaren skall känna sig stärkt efter vårt möte och få med sig värdefull insikt eller råd gällande hur man skall jobba vidare. Min ambition är att hen skall känna ett starkt förtroende för mig, min kompetens och mina erfarenheter – och att jag kan köra skillnad.

Beskriv dina styrkor som rådgivare
Jag har själv drivit företag från idé till internationell distribution. Det gör att jag har egen erfarenhet av alla de med och motgångar man möter som företagare samt en god insikt inom alla företagets nyckelområden. Jag vill vara den konsult jag önskar att vi hade haft då vi startade vårt bolag SmellWell.

Ger konsultstöd på följande språk
Svenska, engelska.