Emy Ekholm

Bild på Emy Ekholm

072-208 41 31

Sweco Sverige AB

www.sweco.se

Spetskompetens
Globala hållbarhetsmål. Hållbarhetsamordning. Hållbarhetsanalys. Miljöledning. Miljöbalken. Miljörapportering.

Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Övergripande frågor och rådgivning kring hållbarhet och miljö. Framtagande eller uppföljning av hållbarhets- och miljöprogram. Implementering av de globala hållbarhetsmålen. Utbildning och workshops. Vägledning samt implementering av miljö- och kvalitetsledningssystem. Stöd vid ev. myndighetskontakter.

Vad kan företagaren förvänta sig vid mötet med dig?
En glad, engagerad och lösningsorienterad person med mycket kunskap inom hållbarhet och miljö. För mig är det viktigt att lyssna in företagarens behov och ha ett nära samarbete. Ingen fråga är för liten eller för stor, jag gör mitt bästa för att hantera alla frågor. Jag vågar också utmana företagaren så att hen på ett enkelt sätt kan utveckla sitt företag med fokus på hållbarhet.

Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
En kort information om företaget och deras kunder. Om företagaren vill, får hen gärna fundera ut frågeställningar kring hållbarhet, exempelvis varför hen söker rådgivning inom just hållbarhet? Har företaget några mål kring hållbarhet i dagsläget?

Vilken känsla vill du att företagaren tar med sig från ert möte?
Att tiden vi lagt ner tillsammans har givit värde, företagaren har fått det stöd som efterfrågats men även lite mer. Känsla av att vårt samarbete är enkelt med bra idéer och lösningar som passar just deras verksamhet. De känner sig hörda och blivit bemötta på ett trevligt sätt.

Beskriv dina styrkor som rådgivare
Jag tycker om att möta nya människor, utmaningar och att utveckla företag. Då jag har arbetat med miljö och hållbarhet i över 10 års tid inom olika branscher har jag bred kompetens och ett lokalt kontaktnät som även företagaren kan nyttja. Jag är processorienterad och duktig på att hitta lösningar t.ex. genom att utveckla nya arbetssätt. För mig är det viktigt att det vi gör inom hållbarhet ska ha ett syfte samt vara en naturlig del av företagets helhet.

Ger konsultstöd på följande språk
Svenska, engelska.