Kristoffer Andréasson

Bild på Kristoffer Andréasson

0346-555 12

kristoffer.andreasson@hannellsit.se

Hannells IT AB

hannellsit.se

Spetskompetens
Digitalisering. Nätverk. Hårdvara. Mjukvara. IT-lösningar.

Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Frågor som rör digitalisering och teknik som kan underlätta i det dagliga arbetet.

Vad kan företagaren förvänta sig vid mötet med dig?
Ett möte där vi tillsammans diskuterar, bollar idéer och tar fram bästa lösningen för företagaren.

Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Att företagaren har en idé om hur de vill arbeta och hur framtiden kan se ut.

Vilken känsla vill du att företagaren tar med sig från ert möte?
Inspiration, nya idéer och känna trygghet inför sitt fortsatta arbete.

Beskriv dina styrkor som rådgivare
Lugn, kan göra tekniska termer och IT-lösningar begripliga, kompetens inom många olika tekniker.

Ger konsultstöd på följande språk
Svenska, engelska.